Læs venligst disse juridiske betingelser og ansvarsfraskrivelsen, før du bruger denne hjemmeside.
Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du de juridiske betingelser og ansvarsfraskrivelsen.

Ejeroplysninger

Denne hjemmeside ejes og udbydes af: D4 Enterprise Solutions ApS
Høgevej 10
DK-3400 Hillerød

Telefon: +45 45 90 31 50
CVR-nr. DK25921097

Copyright

Du må kun downloade materialet på denne hjemmeside til ikke-kommerciel og personlig brug og forudsat, at du respekterer og overholder alle copyright-, varemærke- og andre ejendomsrettigheder, og at materialet på ingen måde ændres. Du må ikke på nogen måde kopiere, reproducere, offentliggøre, uploade, sende, overføre eller uddele indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video til offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående, skriftlig tilladelse fra D4 Enterprise Solutions ApS, undtagen ifølge tilladelse i henhold til bestemmelserne i den danske Copyright lovgivning. Tilladelsen til at bruge materialet vist på denne hjemmeside omfatter ikke D4 Enterprise Solutions ApS’s design eller layout eller nogen anden hjemmeside, der ejes eller administreres af D4 Enterprise Solutions ApS.

Varemærker

De varemærker og logoer, der er vist på hjemmesiden, er varemærker tilhørende D4 Enterprise Solutions ApS. Intet på hjemmesiden kan, implicit eller på anden måde, tolkes som en licens eller en rettighed til at bruge nogen af de varemærker, der er vist på denne side uden forudgående, skriftlig tilladelse fra D4 Enterprise Solutions ApS.

Kommunikation

Enhver kommentar eller materiale, der sendes til denne hjemmeside eller på anden måde til D4 Enterprise Solutions ApS vedrørende denne side, vil blive behandlet som ikke-fortroligt og kan blive brugt uden begrænsning eller betaling fra D4 Enterprise Solutions ApS’ side og vil blive betragtet som virksomhedens ejendom ved modtagelse. Dette omfatter ikke personlige oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lov. Man har tilstræbt at sikre, at siden er korrekt og ajourført, men D4 Enterprise Solutions ApS giver ingen garantier vedrørende nøjagtighed, rækkefølge, betimelighed eller fuldstændighed vedrørende denne hjemmesides indhold og kan uden forudgående varsel lukke siden. Oplysningerne på denne side er kun til almindelig information.

Oplysningerne på denne side er givet som “beset” uden nogen form for garanti, hverken eksplicit eller implicit.

D4 Enterprise Solutions ApS er ikke ansvarlig for noget tab, hverken direkte, indirekte, tilfældigt eller som en følgeskade, der måtte opstå i forbindelse med adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på denne hjemmeside eller sider, som denne hjemmeside er linket til, uanset om sådan indhold har været korrekt eller fuldstændigt, og D4 Enterprise Solutions ApS betaler ikke nogen erstatning for tab eller skade, penalerstatning eller andet på grund af sådan adgang til, brug af eller tillid til indholdet på denne hjemmeside eller sider, som denne hjemmesider er linket til.

Disse juridiske betingelser og ansvarsfraskrivelsen samt indholdet af denne hjemmeside er underlagt dansk ret uden hensyntagen til modstridende lovregler i andre lande. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse juridiske betingelser og ansvarsfraskrivelsen eller privatlivspolitikken, skal, hvis den ikke kan løses i mindelighed, afgøres af Sø- og Handelsretten i København som første instans.

Kontakt D4 Enterprise Solutions ApS

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende disse juridiske betingelser og ansvarsfraskrivelsen, funktionerne på denne hjemmeside eller dine aktiviteter på hjemmesiden, bedes du kontakte: marketing@d4infonet.dk. eller ringe til +45 45 90 31 50 inden for normal arbejdstid.

 
 
Dette websted bruger cookies til statistik
Hvis du fortsætter med at bruge webstedet, accepterer du, at vi bruger cookies. Læs mere